Vergoeding voor contributie via SMS-kinderfonds

Veel sportverenigingen hebben sinds het uitbreken van de coronapandemie leden verloren. Ook Fortius is hier niet geheel aan ontkomen, al blijven veel leden onze club ook in deze zware tijden trouw. Voor sommigen is de reden voor opzegging van financiële aard. Graag willen we daarom nog eens de aandacht vestigen op het SMS-kinderfonds.

Contributie per 1 januari 2021

De Algemene Ledenvergadering van 15 juli 2020 heeft de contributieverhoging met € 1,50 per maand per 1 januari 2021 goedgekeurd. De contributie wordt geïncasseerd op de eerste werkdag van de eerste maand van elk kwartaal. De exacte bedragen van de kwartaalcontributie vind je op deze pagina.