Uitnodiging algemene ledenvergadering 25 maart

Op 25 maart 2020, 19.30 uur, vindt de Algemene ledenvergadering van Fortius plaats. Alle leden van Fortius zijn hiervoor uitgenodigd.

Om een ieder in de gelegenheid te stellen deze vergadering bij te wonen, komen de trainingen en lessen na 19.00 uur te vervallen. Tevens is de kantine gesloten, dus alleen open voor het bijwonen van de vergadering.

De agenda is hier te downloaden.