Overlijden Lida van Gink

Naar nu pas bekend is geworden bij het bestuur, is ons zeer gewaardeerd lid en vrijwilligster Lida van Gink op 14 juli 2022 op 78-jarige leeftijd overleden. Zij is op 1 april 1980 lid geworden van “Hercules”. Tijdens de ledenvergadering op 30 maart 2022 is zij nog gehuldigd in verband met haar 40 jaar lidmaatschap jubileum (zie foto). Eigenlijk 42 jaar, maar door de corona-lockdown, kon de huldiging in 2020 niet plaatsvinden. Zij verrichtte vele vrijwilligerswerkzaamheden.

Zij was lid van de jeugdcommissie en in haar periode verraste zij menig pupil met een verjaardagskaart. Jarenlang schreef zij de diploma’s (vermoedelijk meer dan 1000) voor de behaalde resultaten bij de wedstrijden. In eerste instantie met een normale pen maar op een gegeven moment heeft ze zichzelf het kalligraferen aangeleerd. Prachtige sierlijke letters. Bij de wedstrijden fungeerde zij als jurylid, vooral bij de werponderdelen en als tijdwaarnemer bij de “Hercules trainingslopen”, “Dwars door Dordt” en “Drechtstadloop”. Het was een vrijwilligster waarop gerekend kon worden! Naast de vrijwilligerswerkzaamheden was Lida ook een verdienstelijk atlete. Zij was vooral actief op de werpnummers, zoals kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen. Lida komt nog steeds voor in de ranglijsten van “Fortius”. In 2016 heeft zij haar vrijwilligerswerkzaamheden beëindigd en is rustend lid geworden. Zij wilde toch betrokken blijven bij de vereniging. De crematieplechtigheid heeft op 21 juli 2022 plaatsgevonden. Het bestuur en de leden wensen Arjen, Lucinda, de kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.