Spikes in de atletiekhal

De sportvloer in de atletiekhal is spikebestendig, maar al te lange of te scherpe puntjes zijn verboden. Gebruik daarom puntjes met een maximale lengte van 5 mm en een stompe/vlakke punt, zoals bijvoorbeeld het type X-tree (ceramisch) 5 mm, te verkrijgen bij Runnersworld Dordrecht (Maasplaza, Korte Parallelweg 169 in Dordrecht) en bij de Spikeshop in Reeuwijk (spikeshop.nl).

     fout:                                       fout:                      

spikespunt fout                Spikepunt Fout2         

 

       goed:                               goed:

    puntje goed                        indoorpuntje Utrecht 2007

5 mm lengte, vlakke onderkant

 

Bij het aantreffen van onjuiste spikes zijn de trainers, wedstrijdleiders en halbeheerders gemachtigd je te verwijderen uit de trainingen, wedstrijden of de sporthal.

Het is verboden om met spikes de tribunes en balustrades te betreden.