Updates

Algemene ledenvergadering op 28 maart

De algemene ledenvergadering van “Fortius” vindt plaats op 28 maart 2018, 19.30 uur in de kantine, waarvoor alle leden van “Fortius” zijn uitgenodigd.
Tijdens deze ledenvergadering worden de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester over 2017 gepresenteerd. Daarnaast wordt de begroting 2018 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
Verkiezingen vinden plaats voor de vacante functies van voorzitter en bestuursleden. De prestatieprijzen over 2017 worden uitgereikt en de jubilarissen over 2018 gehuldigd.

Zie verder de concept agenda. Leden zijn in de gelegenheid om agendapunten in te dienen tot 14 dagen voor de vergadering, dus 14 maart 2018. Kandidaten (leden) kunnen zich aanmelden voor de vacante bestuursfuncties. Ook is dit mogelijk tot 14 maart 2018. Indienen van de agendapunten en aanmelden van kandidaten kan via het e-mail adres: secretarisfortius@gmail.com

In verband hiermede vervallen alle activiteiten en trainingen die avond vanaf 19.30 uur, zodat iedereen in de gelegenheid is om de ledenvergadering bij te wonen.

Met vriendelijke groet,
Jan van Dalen
Secretaris “Fortius”

Naar boven