Geschiedenis

Fortius is een omnisportvereniging in Dordrecht die in 2017 is ontstaan uit een fusie tussen de Dordtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules (1896) en Atletiekvereniging Parthenon (1948).

Onderscheiden met een Koninklijke Erepenning

Bij Fortius
sport je samen

Samen sporten: sinds de fusie van 2017 zijn we dat ook letterlijk gaan doen: de afzonderlijke sportverenigingen Hercules en Parthenon fuseerden tot één nieuwe omnisportvereniging Fortius.

Hieronder iets over de historie van beide verenigingen, voordat ze opgegaan zijn in Fortius. Samengesteld naar gegevens uit het archief van Parthenon, Stadsarchief Dordrecht, en het verenigingsarchief van Hercules.

De tijdslijn

1896 – Gymnastiek- en Athletiekvereeniging Hercules

Hercules is zowel de oudste krachtsport- als atletiekvereniging in Dordrecht. Het begon allemaal op 5 juli 1896 toen een aantal jongelui besloten tot het oprichten van een vereniging met de bedoeling de lichte en zware atletiek te beoefenen. Veel kracht- sportverenigingen die in die tijd werden opgericht, hadden als voorvoegsel “Gymnastiek- en Athletiekvereeniging” want in veel verenigingen werden worstelen en gewichtheffen gecombineerd met atletiek. Momenteel is Hercules nog de enige vereniging in Nederland die zowel een krachtsport- als een atletiekafdeling heeft.

In de allereerste tijd lag het accent nog op krachtpatserij en acrobatische gymnastiek. Al vrij snel werd door Hercules nationale wedstrijden om het kampioenschap van Nederland georganiseerd. Omstreeks 1912 ging men zich bij Hercules steeds meer toeleggen op worstelen, touwtrekken en gymnastiek, terwijl atletiek opgang maakte. Tijdens Pinksteren 1910 vond de opening plaats van het sportterrein van de Dordtse Bond voor Lichamelijke Opvoeding aan de Oranjelaan, hoek Bankastraat. Voor die tijd waren de locaties opeenvolgend: Het koffiehuis op het Kromhout, de Zakkendragerstraat, de oude meisjesschool op de hoek Wijnstraat/Schrijversstraat, een gymnastiekzaal aan het Stek en een zaal in Musis Sacrum aan de Burg. de Raadtsingel voor de krachtsport en de Watermolenwei voor de atletiek. De atletiekafdeling verhuisde naar het sportterrein aan de Bankastraat voor haar trainingen en voor sommige wedstrijden en in 1914 verhuisde de krachtsportafdeling naar een zaal in het Hof.

1919 –  Hercules wordt lid Nederlandse Atletiek Unie (N.A.U.)

Hercules werd in 1919 lid van de Nederlandse Atletiek Unie (N.A.U.). In 1923 verscheen er voor het eerst een blad met clubnieuws, maar het eerste officiële clubblad verscheen in 1946. Ook werd in 1923 gestart met een jeugdafdeling atletiek en werd het clubtenue vastgesteld: een lichtblauwe broek met witte biezen en een wit shirt met een rode “H”. In 1924 vond de officiële opening van het sportpark aan de Reeweg plaats. In 1927 is de vereniging Dwars Door Dordt opgericht, waarbij ook Hercules nauw betrokken was.
In 1954 werd de sintelbaan in de Jager- en Windhondpolder in gebruik genomen. In 1964 kreeg Hercules zijn eigen clubgebouw met een sportzaal, waardoor het mogelijk werd met nieuwe afdelingen te beginnen: de jeugdafdeling worstelen en een damestrimgroep. Eind jaren 60 kwam de prestatieloop als nieuw atletiekfenomeen naar voren. Hierop werd door Hercules ingespeeld met het organiseren van diverse prestatielopen. Onder andere de Dordtenaarloop en de Veronicaloop.

1969 – Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules

In 1969 werd de naam officieel “Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules”. Rond 1975 kende de afdeling gewichtheffen haar bloeiperiode onder leiding van Piet van der Kruk met een Nederlands ploegenkampioenschap in 1974 en gewichtheffers als Ad den Otter, Eddy en Arnold von Söhsten, Frans van Puffelen en Ton Baan, die diverse Nederlandse kampioenschappen (individueel) behaalden.

1975 – Clubgebouw en sportcomplex Hercules

In 1975 kwam er een nieuw clubgebouw en in 1978 werd de eerste zaaltraining voor de jeugdatletiek gegeven. Dit leidde tot een jeugdcommissie in 1979. Door de komst van dit nieuwe gebouw groeide het ledenaantal van 113 in 1975 naar ongeveer 750 in 2001, voornamelijk door groei bij de afdeling atletiek. In 1987 werd de sintelbaan vervangen door een kunststof atletiekbaan.

Het succes van Hercules

Hercules heeft in de loop der jaren diverse Nederlandse kampioenen voortgebracht bij zowel worstelen, gewichtheffen als atletiek, als ook Wereld- en Europese kampioenen atletiek bij de veteranen. De eerste was George Lotsy (Nederlands kampioen worstelen) in 1898 en de tot nu toe laatste Iris Pruysen (wereldkampioen verspringen bij de para wereldkampioenschappen te Lyon) op 23 juni 2013.

1948 – Dordrechtse dames- en herenathletiekvereniging Parthenon
logo. AV Parthenon

Tot in 1948 werd in Dordrecht alleen aan atletiek gedaan in clubs die náást hun hoofdsport atletiek beoefenden. Dit had voor de werkelijke atleten nadelen; de atletiek was in die clubs maar bijzaak. Er was dringend behoefte aan een specifieke atletiekvereniging. Vanuit die gedachte werd op 14 september 1948 de “Dordrechtse dames- en herenathletiekvereniging Parthenon” opgericht. De club ontleent haar naam aan de beroemde Griekse tempel.

1954 – Sintelbaan en clubgebouw Parthenon

Een echte atletiekaccommodatie bestond in die beginjaren nog niet in Dordrecht. In 1954 werd door de gemeente Dordrecht een eerste sintelbaan aangelegd in de Jagers- en Windhondpolder. Daar “op de polder”, zoals het in de Dordtse volksmond heette, begonnen leden van Parthenon met de bouw van een eigen clubgebouw.

Parthenon kreeg in haar geschiedenis drie maal te maken met watersnood. De eerste keer was tijdens de nationale watersnoodramp in 1953, waarbij de gevolgen voor de club beperkt bleven tot wat schade aan het materiaal. De tweede keer was in 1954, toen het in aanbouw zijnde clubgebouw ten gevolge van een dijkdoorbraak werd weggespoeld. In 1967 brak de dijk opnieuw door en werd de gehele polder inclusief het clubgebouw van Parthenon overspoeld. In 1968 werd de vernieuwde sintelbaan in gebruik genomen. In 1979 en 1983 volgden uitbreidingen aan het clubgebouw, met onder meer een eigen krachthonk; allemaal het resultaat van zelfwerkzaamheid van de leden. In 1986 werd door de gemeente een kunststofbaan aangelegd. Die ging inclusief enkele renovaties mee tot eind 2001, toen Parthenon verhuisde naar de huidige accommodatie op Sportpark Reeweg.

1986 – Kunststofbaan

In 1986 werd door de gemeente een kunststofbaan aangelegd. Die ging inclusief enkele renovaties mee tot eind 2001, toen Parthenon en Hercules verhuisden naar de huidige accommodatie op Sportpark Reeweg, waar de clubs gezamenlijk eigenaar werden van de Reeweghal (later omgedoopt tot Fortiushal).

Het succes van Parthenon

Prestatief gezien heeft Parthenon altijd aan de weg getimmerd. Reeds in 1949 had de club heel wat nationale toppers in haar gelederen en ook in later jaren presteerden atleten van Parthenon op nationaal en soms zelfs internationaal niveau. De beste getuigenissen hiervoor zijn de zogenaamde “10-bestenlijsten” die in al die jaren steeds door vrijwilligers zijn bijgehouden. De damesatletiek van Parthenon kende een bloeitijd in de jaren 70. De damesploeg bereikte, mede onder invloed van de uitzonderlijk gedreven technische leiding in die tijd, het hoogst bereikbare niveau in de nationale clubcompetitie en streed mee in de toenmalige hoofdklasse.

Gezien het gedachtegoed van de oorspronkelijke oprichters – een specifieke atletiekvereniging – is het opmerkelijk dat de club reeds tien jaar na de oprichting werd uitgebreid met een handbalafdeling. Deze werd echter vijf jaar later, in 1962, al weer opgeheven. In datzelfde jaar werd bij Parthenon atletiek voor pupillen ingevoerd, wat sindsdien een doorgaand succes is gebleven. In 1967 werd door een aantal enthousiaste jongeren een jeugdcommissie gevormd, die onder meer de zeer gewaardeerde scholierenwedstrijden organiseerde en daarmee de schoolatletiek in Dordrecht introduceerde.

In diezelfde periode ontstond bij Parthenon de zogenaamde “fitgroep”, de voorloper van de latere trimgroepen. Deze tak van de atletiek groeide in de loop der jaren steeds verder uit en tegenwoordig bestaat het ledenbestand van Parthenon voor een groot deel uit recreatieve lopers. De keuze tot bewegen gaat bij Parthenon in de huidige tijd veel verder dan alleen de traditionele atletiek. Zo zijn er mogelijkheden voor sportief wandelen en voor nordic walking. Met de in 2005 gestarte loopgroep in Zwijndrecht is Parthenon zelfs over de Dordtse gemeentegrenzen heen gegroeid. In 2012 kwamen er nog de Inner Circle Runners in Hendrik Ido Ambacht bij. Zo’n 70 jaar na de oprichting als enige echte atletiekvereniging van Dordrecht is Parthenon geworden tot een atletiekvereniging in de ruimste zin van het woord met een regionale betekenis. Een moderne vereniging met als vanouds de ambitie om voorop te lopen en steeds verder te komen.

2017 – Fortius is opgericht

FORTIUS is een omnivereniging in Dordrecht, die in 2017 is ontstaan uit een fusie tussen de Dordtse Kracht en Atletiekvereniging Hercules (opgericht in 1896) en atletiekvereniging Parthenon (opgericht in 1948). U kunt bij ons terecht voor atletiek, (sportief- en nordic) wandelen, worstelen en diverse dans- en krachtsporten.

2021 – Koninklijke erepenning voor Fortius

Op maandag 5 juli 2021 reikte burgemeester Wouter Kolff een Koninklijke Erepenning uit aan onze omnisportvereniging Fortius bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan.

Fortius Updates

Al het Fortius nieuws en nieuwe agenda items maandelijks in de mail krijgen? Meld je dan aan.

Naar boven