Records

De wall of fame van onze atleten.

FORTIUS reglement clubrecords en ranglijsten

De clubrecords en 10-bestenlijsten (ranglijsten aller tijden) van Fortius worden bijgehouden door de commissie statistiek.

Beheer

Correcties en aanvullingen op de clubrecords en ranglijsten kunnen worden doorgegeven aan de leden van de commissie statistiek:

Daniël Hermus (pupillen)

Kiki von Michalofski (junioren U14&U16)

Joke Torbijn (junioren U18 & U20, senioren, masters)

Piet Barends (archivaris en PR-competitie)

Onze reglementen

 • Alleen atleten met een wedstrijdlicentie namens Fortius komen in aanmerking voor clubrecords en ranglijsten;
 • Alleen prestaties die staan vermeld in officiële wedstrijduitslagen worden opgenomen (ook onderlinge wedstrijden kunnen als officieel worden aangemerkt);
 • Met ingang van 1-1-2017 worden alleen elektronisch gemeten tijden opgenomen als clubrecord. Handgeklokte tijden worden niet meer opgenomen als clubrecord.
 • Handgeklokte tijden worden nog wel opgenomen in de top tien ranglijsten (‘10-bestenlijsten’). Handtijden op afstanden t/m 400m worden geplaatst volgens omrekening van handtijd (HT) naar elektronische tijd (ET) (omrekenfactor: op afstanden korter dan 400m: handtijd + 0,24 sec.; op 400m: handtijd + 0,14 sec.);
 • Prestaties die zijn geleverd met een teveel aan windvoordeel (meer dan 2 m/sec.) worden niet opgenomen. Ook bij het ontbrekende windmeting worden prestaties (op sprint, horden, horizontaal springen) niet opgenomen;
 • Voor wegwedstrijden geldt dat op afstanden t/m 10km alleen tijden tellen die zijn gelopen op een gecertificeerd parcours. Voor afstanden langer dan 10km is erkenning van de prestatie ter beoordeling van de commissie statistiek;
 • Als een loper op een langere afstand (bijvoorbeeld halve marathon tegenover 20 km) een snellere tijd loopt dan het bestaande clubrecord op de kortere afstand en er is geen tussentijd opgenomen, wordt die tijd ook als clubrecord voor de kortere afstand erkend, want de loper heeft op de kortere afstand zeker sneller gelopen dan het bestaande record;
 • Tussentijden op langere afstanden (wegwedstrijden), die een clubrecord zijn, worden erkend als de loper de race heeft voltooid;
 • In geval van vermelding nettotijd en brutotijd in de uitslagen (wegwedstrijden), geldt de netto tijd;
 • Voor pupillen en junioren geldt een clubrecord ook in een hogere categorie als de prestatie beter is dan die in de hogere categorie. Bij de masters kan iemand in een hogere leeftijdscategorie een clubrecord verbeteren in een lagere categorie;
 • Op de top tien ranglijsten (’10-bestenlijsten’) komen alleen de atleten van de betreffende categorie voor;
 • Records op ‘niet-officiële’ afstanden/onderdelen worden wel genoteerd, maar als officieus aangemerkt (cursief gedrukt);
 • Als een gewicht op een werponderdeel wordt verlaagd of de hoogte van de horden wordt verlaagd, blijft het oude record geldig, totdat de prestatie is verbeterd;
 • Als het gewicht op een werponderdeel wordt verhoogd of de hoogte van de horden wordt verhoogd, vervalt dit onderdeel van de recordlijst en komt het onderdeel met het nieuwe gewicht daarvoor in de plaats;
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt de beoordeling bij de commissie statistiek.

Reglement PR-competitie

 1. De PR-competitie loopt van 1 november van enig jaar tot en met 31 oktober van het daaropvolgende jaar.
 2. De PR-competitie staat open voor alle pupillen en junioren CD op het moment dat ze voor Fortius uitkomen.
 3. Er zijn vier categorieën:
  – jongens pupillen
  – meisjes pupillen
  – jongens junioren CD
  – meisjes junioren CD.
 4. Voor een verbetering van een persoonlijk record krijgt men 10 punten en voor een evenaring 5 punten. Bij een vestiging van een clubrecord krijg je ook 5 punten.
 5. Ter vergelijking met elektronische tijden worden handtijden buiten tot en met 300 meter (horden) verhoogd met 0,24 seconden, handtijden op de 400 meter (horden) met 0,14 seconden en worden handtijden op langere loopnummers gelijkgeschakeld met elektronische tijden.
 6. Ter vergelijking met elektronische tijden worden handtijden indoor tot en met 150 meter en op de 300 meter verhoogd met 0,24 seconden, handtijden op de 200 en 400 meter met 0,14 seconden en worden handtijden op langere loopnummers gelijkgeschakeld met elektronische tijden.
 7. Prestaties geleverd met teveel  rugwind (sprint, horden, ver- en hink-stapspringen) tellen niet mee voor de PR-competitie.
 8. Meerkampen tellen niet mee (de prestaties op de aparte nummers wel).
 9. Alleen de officiële wedstrijdnummers waarop men mag uitkomen tellen mee (het aanbevolen wedstrijdprogramma van de KNAU).
 10. Alle nummers waarop er officiële clubrecords in de eigen categorie bestaan tellen mee. Voor de pupillen D zijn dat de nummers van de clubrecordlijst, idem voor de pupillen C, uitgezonderd de 1000 meter.
 11. Tevens tellen mee de nummers die niet in het officiële wedstrijdprogramma staan, maar wel onderdeel uitmaken van een meerkamp, zoals de 1000 meter voor jongens C.
 12. Tevens tellen mee de nummers in een hogere categorie waarop je mag uitkomen.
 13. Op sommige van genoemde nummers kunnen wel vast PR’s worden gevestigd, die later, wanneer men op die nummers mag uitkomen, als beginrecord tellen, zodat de eerste officiële prestatie – wanneer die beter is – wel gelijk 10 punten kan opleveren.
 14. Prestatieverbeteringen indoor en buiten zijn gescheiden, zoals er ook clubrecords voor indoor en buiten zijn.
 15. Om in de einduitslag opgenomen te kunnen worden en dus voor een prijs in aanmerking te komen, dient men ten tijde van prijsuitreiking nog lid te zijn van en uit te komen voor  Fortius.

Voorbeelden:

 • de 80 meter telt mee voor meisjes D, maar niet de 150 meter en de 200 meter.
 • de 100 meter telt mee voor jongens D, maar niet loopnummers langer dan 1000 meter.
 • de 40 meter voor pupillen A en junioren tellen niet mee.
 • de 50 meter voor pupillen telt niet mee, alsmede alle andere afwijkende indoor sprint- en hordeafstanden.
 • Vortex telt niet mee voor de PR-competitie.

Interviews

Onze vereniging brengt veel beweging met zich mee. Daarom zetten we zo nu en dan onze leden in de spotlight.

Fortius Updates

Al het Fortius nieuws en nieuwe agenda items maandelijks in de mail krijgen? Meld je dan aan.

Naar boven