Updates

ALV verplaatst naar 7 juli 2021

De Algemene Ledenvergadering, die gepland stond op 16 juni 2021 is verplaatst naar 7 juli 2021. Hopelijk is er dan meer bekend over de openstelling van de kantine, alsmede het toegestane aantal personen bij samenkomsten.
Nogmaals aan alle leden de dringende oproep om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Dit omdat enkele bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering aftreden en zich niet herkiesbaar stellen, zie ook dit artikel. De kans bestaat dat de bestuursbezetting zodanig wordt dat de vereniging stuurloos wordt. Laat het dus zover niet komen. (Eerdere reacties behoeven niet te worden herhaald.)

Naar boven