Updates

Bestuur Fortius / documenten

Johan Moree

Bestuursleden                                                                

Algemeen mailadres Fortius (secretaris): info@fortiusdrechtsteden.nl

Mailadres verenigingsmanager (Johan Moree, foto): vm@fortiusdrechtsteden.nl

Telefoonnummer verenigingsmanager: 078 648 9050

 

Statuten

Overige documenten

Concept verslag buitengewone ledenvergadering 29-11-2023

Intro meerjarenplan

Definitief meerjarenplan Fortius 2023 – 2025

Hoofdlijnen taken verenigingsmanager Fortius

Verslag ALV 29-3-2023

Jaarverslag 2022

Besluit jaarlijkse jeugdactiviteiten

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Beleid en regeling vergoeding atletiektrainers “Fortius” 2020

Gedragscode trainers, coaches, assistenten en begeleiders 2020

Beleid ongewenste omgangsvormen

Stappenplan ongewenste omgangsvormen

Privacy-reglement

Geheimhoudingsverklaring

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Naar boven