Updates

Contributie inhouding per kwartaal

Met ingang van 1 oktober 2020 vindt de inhouding van de contributie per kwartaal plaats. Dit in verband besparing van incassokosten. Mogelijk is een aantal leden dit besluit van de Ledenvergadering van 15 juli ontschoten. Diverse leden hebben de bankoverschrijving gestorneerd. Het verzoek is om dit ongedaan te maken.

Naar boven