Updates

Fusie Hercules en Parthenon officieel

Op 30 december 2016 hebben de dagelijks bestuursleden Ad van de Kamp (voorzitter Hercules), Jan van Dalen (secretaris Hercules), Jan van Haren (voorzitter Parthenon) en Pauline de Boo van Uijen (penningmeester Parthenon) bij de notaris de officiële fusie-akte ondertekend, waarbij Hercules en Parthenon per 1 januari 2017 fuseren tot “Fortius”.

Daarnaast hebben Ad en Jan de akte ondertekend m.b.t. de statutenwijzigingen en Jan en Pauline de akte m.b.t. de opheffing van Parthenon. Het betreft een historische dag uit beide verenigingen, die hun stempel op het sportgebied in het verleden in Dordrecht hebben gedrukt. “Fortius” zal dit zeker in de toekomst ook gaan doen! Op de foto het moment van ondertekening.

Naar boven