Updates

Mededeling van het bestuur

Beste leden,

In het nieuws van de afgelopen dagen kan u het niet ontgaan zijn dat een voormalig trainer van Fortius, Jerry Monsels (in de jaren 80 lid van Parthenon), sinds augustus 2018 geschorst is voor het leven als atletiektrainer door het Instituut Rechtspraak Sport. Dit omdat hij zich zeer lang en zeer ernstig schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag.
Het bestuur van Fortius is geschokt en vindt het verschrikkelijk wat er gebeurd is.

In de genoemde periode van zijn lidmaatschap is hij in 1987 geschorst als trainer en lid bij Parthenon vanwege grensoverschrijdend gedrag. De trainer was in het verleden onder meer ook actief bij atletiekclub CAV Energie in Barendrecht en bij Haag Atletiek in Den Haag.
Recent is ons door journalisten van diverse media om een reactie gevraagd. Wij hebben vermeld wat bij ons bekend is of verwezen naar andere bronnen.
Het bestuur betreurt het leed en verdriet dat aan de slachtoffers door het handelen van deze trainer is toegebracht. Hij heeft levens van (jonge) sporters ernstig beschadigd.
Sinds november vorig jaar is er een officieel landelijk meldpunt voor seksueel overschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Bestuurders van verenigingen zijn verplicht melding te maken van incidenten.
De politie en het Openbaar Ministerie zijn sinds zaterdag jongstleden in hun systemen op zoek naar meldingen of aangiften over deze trainer. Er is tot nu toe nog geen sprake van het instellen van een strafrechtelijk onderzoek volgens het Openbaar Ministerie. *

In onze vereniging streven we na dat een ieder kan sporten in een veilige omgeving. Iedereen die zich onheus bejegend voelt, onaanvaardbaar behandeld wordt of te maken heeft met intimiderend of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag kan dat melden aan onze vertrouwenscontactpersonen. Hun contactgegevens staan op onze website.

Namens het bestuur,
Jan van Haren
voorzitter

* Update 9-1-2019 (red.):

Het OM is een groot onderzoek naar deze zaak gestart en doet een oproep aan iedereen die enige kennis over de zaak heeft om zich te melden. Dit kan eventueel via de vertrouwenscontactpersonen van Fortius, Carine Banga en Bert den Boer. Je kunt telefonisch contact met Carine opnemen via: 06 52645622 of via de mail: carinebanga@gmail.com.
Bert is te bereiken via telefoonnummer: 06 28430164 of via zijn mail: info@bbdb.info.
Voor beide adressen geldt, dat berichten niet door anderen dan Carine of Bert worden gelezen.

Naar boven