Updates

Regels groepsgrootte vanaf 27 jaar blijven van kracht

De harde lockdown vanaf 15 december 2020 en avondklok zijn verlengd t/m 20 april 2021. De maatregelen voor de sport blijven gelden.

Wat houdt dit in voor de sport en dus ook voor Fortius?

De kinderen en jongeren tot en met 17 jaar en jong volwassenen tot en met 26 jaar behoeven tijdens het buitensporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen en jong volwassenen met klachten blijven thuis.

De regels van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid m.b.t. de trainings groepsgrootte vanaf 27 jaar op de buitensportaccommodaties blijven van kracht. Deze luiden:

Meerdere viertallen naast elkaar sporten, mits:

·       de viertallen apart van elkaar trainen en dus niet dezelfde oefeningen uitvoeren en niet dezelfde instructeur hebben (anders spreken we van een groepstraining);

·         de viertallen goed herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door gebruik van hesjes of omdat het veld duidelijk is afgebakend, zoals op de tennisbaan;

·         het sportmoment mag niet met meerdere mensen van te voren afgesproken zijn;

·         zij nooit met elkaar mengen.

Voor de trainingen is dit niet werkbaar. In overleg met de trainers, heeft het bestuur besloten de trainingen, vanaf 27 jaar, tot en met 20 april 2021 te cancelen.

Loopgroepen mogen dus nog niet in de openbare buitenruimte (bos, duin, park, weg) in viertallen sporten.

Mochten er “Fortius” atleten toch in groepjes gaan sporten dan geschiedt dit geheel op eigen risico. “Fortius” kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Het bestuur heeft wel bij de gemeente Dordrecht/Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid gevraagd om toestemming om wel in de openbare buitenruimte te mogen trainen. Het blijkt dat in andere regio’s dit wel mogelijk is. Echter  onze regio blijkt koploper te zijn op het gebied van de besmettingen met corona. Deze week wordt nog overlegd over ons verzoek. Gehoopt wordt op een spoedig antwoord. 

Er worden geen wedstrijden gespeeld.

Publiek en ouders bij sport zijn niet toegestaan.

In een binnenruimte is sporten niet toegestaan.

Sporthallen, kantines, kleedkamers en douches blijven dicht.

Kleed je thuis om en ga na de training onmiddellijk naar huis.

De Atletiekunie heeft het protocol verantwoorde atletieksport aangepast, zie:

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

 

De avondklok geldt met ingang van 31 maart tot en met 20 april 2021, vanaf 22.00 tot 04.30 uur.

Voor de avondtrainingen gelden weer de gebruikelijke eindtijden, dus 21.00 uur.

Naar boven