Updates

Reglementen en protocollen privacy en ongewenste omgangsvormen

Door het bestuur zijn een aantal reglementen en protocollen vastgesteld.

Het privacyreglement “Fortius” op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit reglement wordt o.a. aangegeven welke persoonsgegevens van de leden, vrijwilligers, medewerkers worden geregistreerd in de ledenadministratie. Tevens wordt omschreven op welke wijze “Fortius” deze persoonsgegevens heeft verkregen en wat het doel van deze registratie is.

Daarnaast is er een “Geheimhoudingsovereenkomst”. Deze overeenkomst geldt voor leden, die, voor hun werkzaamheden, toegang tot de ledenadministratie hebben. Daarnaast voor leden, aan wie informatie uit de ledenadministratie wordt verstrekt, ten behoeve van verenigingsdoeleinden, b.v. een overzicht aan de trainers met nieuwe en afgemelde leden.

Het protocol “Ongewenste Omgangsvormen Fortius” is geüpdatet. In de intentieverklaring wordt aangegeven: “Het bestuur van “Fortius” stelt nadrukkelijk dat ongewenste omgangsvormen niet getolereerd worden. Indien nodig past het bestuur sancties toe, die kunnen variëren van een mondelinge waarschuwing tot ontslag of royering als lid”. In het bijbehorende “stappenplan ongewenste omgangsvormen” is de klachtenprocedure omschreven. Overigens vestigt het bestuur nog de aandacht op de “Fortius” vertrouwenscontactpersonen. Lees meer over de vcp.

Het bestuur verzoekt de leden, vrijwilligers en medewerkers goede notie te willen nemen van bovenstaande stukken. Ze zijn geplaatst op de pagina Bestuur / documenten

Naar boven