Updates

Sfeervolle algemene ledenvergadering op 27 maart

Vereniging maakt zich op voor 125-jarig bestaan

Tijdens de algemene ledenvergadering van Fortius op 27 maart 2019 deelde het bestuur traditiegetrouw weer tal van prijzen uit aan atleten en vrijwilligers. Het jaarverslag waaraan alle afdelingen hebben meegewerkt, werd goedgekeurd. Op advies van de penningmeester besloot de ledenvergadering om de contributie dit jaar niet te verhogen. In 2019 wil het bestuur de vergoedingen voor de trainers harmoniseren en het vrijwilligersbeleid moet dan ook vastgesteld worden. Ook worden er voorbereidingen voor het 125-jarig bestaan van de vereniging getroffen.

Kun je van een vereniging die voor de tweede keer een algemene ledenvergadering houdt al spreken van een traditie? Eigenlijk wel, want de rechten van de vorige verenigingen Hercules en Parthenon zijn overgenomen door Fortius. De secretaris Jan van Dalen spreekt daarom niet van de 2e algemene ledenvergadering, maar van de 123e algemene ledenvergadering. En dat betekent volgens het bestuur ook dat we over twee jaar feest kunnen vieren, omdat de vereniging dan 125 jaar bestaat.

Geef je ideeën voor 125-jarig bestaan

Voorzitter Jan van Haren: “We gaan hiervoor geen bureau inzetten, want zoveel geld kunnen we hier niet aan uitgeven. Iedereen die ideeën heeft voor het vieren van het 125-jarig bestaan en/of daaraan mee wil meehelpen kan dit doorgeven. Doe je idee in de brievenbus van het bestuur, stuur een mail, geef je idee aan de barmedewerker of spreek de verenigingsmanager aan. Zo kunnen we met elkaar het feest organiseren.”

In het zonnetje gezet

Het leukste onderdeel van de algemene ledenvergadering is altijd het uitreiken van prijzen aan leden en vrijwilligers. Van jong tot oud worden ze in het zonnetje gezet. De jongste atlete was Shayna Joghi ( 6 Jaar) die een aanmoedigingsprijs voor worstelen kreeg en de oudste betrof Joop van den Brink (86 jaar) die met 70 jaren lidmaatschap als jubilaris een prijs kreeg.

Wervingsactie leden

Fortius is een gezonde vereniging, maar helaas waren de inkomsten van de contributie en de kantine in 2018 lager dan gehoopt. De opgezette wervingsactie heeft wel nieuwe leden opgeleverd, maar daar tegenover stonden nogal wat opzeggingen. Penningmeester Chris den Hartog hoopt dat het ledenaantal in 2019 toch weer toeneemt, anders moeten we volgend jaar wel aan een contributieverhoging denken. De Kascommissie, bij monde van Martin Camfferman liet weten dat de Financiën goed op orde zijn.

Vrijwilligersbeleid

Aan het bestuur werd gevraagd waarom er nog geen vrijwilligersbeleid is. Maarten Vogelezang: “We hebben daar last van, want het valt niet mee om voor diverse activiteiten voldoende vrijwilligers te krijgen.” Het bestuur is in vergevorderd stadium met een plan, maar zit nog wel met wat dilemma’s. Vanuit de ledenvergadering werd voorgesteld om de dilemma’s openlijk met leden te bespreken. Zo krijgt het bestuur meer ideeën aangedragen en weet het ook hoe leden over het vrijwilligersbeleid denken.

Interesse in bestuurslidmaatschap?

Van het bestuur nam Bertus Harte afscheid, omdat deze taak voor hem niet meer te combineren is met zijn persoonlijke werkzaamheden en situatie. Zijn inzet binnen het bestuur, met een kritische blik, werd altijd gewaardeerd. Het is bovendien aan hem te danken dat Fortius een goed draaiende kickboksafdeling heeft. Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, want Anja van Giels en Gos Koernap namen al eerder afscheid van het bestuur. Het bestuur hoopt dat nieuwe leden zich aanmelden. Dit kan ook voor proef, bijvoorbeeld door een bestuursvergadering bij te wonen.

Het bestuur

Naar boven