Updates

Toegang tot sporthal Reeweg per 6 november 2021

De regering heeft besloten dat met ingang van 6 november 2021 iedereen, zoals sporters, trainers, instructeurs, publiek, ouders, leraren, monteurs enz. vanaf 18 jaar bij het betreden, al was het maar om naar het toilet te gaan, van de sporthal Reeweg (Fortiushal) zijn coronatoegangsbewijs (die wordt verkregen bij volledige vaccinatie, volledig herstel of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud) en identiteitskaart moet laten zien. Wordt dit niet getoond dan wordt de toegang geweigerd. 

Fortius en de Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg (SOAR) zijn verplicht door de overheid om hierop te controleren op straffe van een geldboete of sluiting! 

De controle geschiedt bij de hoofdingang van de sporthal. 

Er zijn te weinig controleurs. Daarom doet het bestuur een dringende oproep op alle leden om zich hiervoor beschikbaar te stellen. Dit kunnen enkele uren per dag/avond of per week zijn. Bij geen of onvoldoende vrijwilligers is het bestuur genoodzaakt om op bepaalde dagen en tijdstippen de hal te sluiten. Laat het dus niet zo ver komen. Geef je op bij de verenigingsmanager Johan Moree, vm@fortiusdrechtsteden.nl. Aan de hand van de opgaven kan een rooster worden gemaakt. 

Verzocht wordt aan een ieder om hieraan mee te werken. Het kan misschien zijn dat je in de rij moet wachten, voordat naar binnen gegaan kan worden. Heb begrip voor de controleurs en maakt het hen niet moeilijk. Bij onheuse bejegening zullen maatregelen worden genomen. 

Het bestuur realiseert zich dat de buitensporters het toegangsbewijs niet op zak hebben. Geadviseerd wordt om zich voor het sporten thuis om te kleden en na de training onmiddellijk weer naar huis te gaan. Tenzij het toegangsbewijs bewaard wordt in de auto.

De maatregel voor het controleren van het coronatoegangsbewijs voor de buitenaccommodatie is ingetrokken. 

Het bestuur van Fortius en van de “SOAR” zijn in overleg met de gemeente over de wijze waarop zij de verenigingen kan ondersteunen bij de controles.

Bij nieuwe ontwikkelingen worden de leden geïnformeerd.

Zie ook de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig

Wij blijven ons wel houden aan de basisregels!

Bij klachten, zowel bij volwassenen als jongeren/kinderen, zoals griepverschijnselen, verkoudheid, hoesten, koorts of iets dergelijks en indien deze verschijnselen of corona besmetting bij huisgenoten voorkomen, blijf thuis! Bij twijfel over besmetting contact opnemen met de GGD voor een test. Voor jezelf bijhouden wanneer er gesport is en met wie je in contact bent geweest.

Handen wassen. Voldoende desinfecterings-middelen zijn aanwezig.

De 1½ meter blijft wel een veilige afstand.

Ventileer voldoende.

Het materiaal na de training desinfecteren.

 

Naar boven