Updates

Uitvaart Calvin Ducreay

Rouwkaart Calvin

Zoals in de rouwkaart hieronder staat te lezen, zal de uitvaartplechtigheid voor Calvin Ducreay plaatsvinden op dinsdag 11 juli.
In de kantine van Fortius is een condoleanceregister neergelegd waarin leden of andere belangstellenden een persoonlijke boodschap kunnen schrijven. Dit register zal te zijner tijd aan de familie worden overhandigd.

 

Naar boven