Updates

Verbouwing kantine

De verbouwing van de kantines tot de nieuwe Fortius-kantine start op 6 november 2017 en zal vermoedelijk in februari 2018 gereed zijn. Daarnaast komen er een nieuwe bestuurskamer en kantoorruimtes. De verbouwing zal overlast veroorzaken, waarvoor begrip wordt gevraagd. De afgelopen maanden zijn er door vrijwilligers van Fortius voorbereidende werkzaamheden verricht en is het overtollig materiaal afgevoerd. Daarnaast is er een groepje actief, dat zich bezig gaat houden met een nieuwe styling van de kantine. Leden die zich hierbij willen aansluiten kunnen zich melden bij Gos Koernap (bestuurslid) of mailen naar de verenigingsmanager.

Naar boven