Updates

Vergoeding voor contributie via SMS-kinderfonds

Veel sportverenigingen hebben sinds het uitbreken van de coronapandemie leden verloren. Ook Fortius is hier niet geheel aan ontkomen, al blijven veel leden onze club ook in deze zware tijden trouw. Voor sommigen is de reden voor opzegging van financiële aard. Graag willen we daarom nog eens de aandacht vestigen op het SMS-kinderfonds.

Het SMS-kinderfonds verstrekt vergoedingen voor kinderen tot 18 jaar voor de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van een vereniging. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen hier ieder jaar een beroep op doen.
Klik op deze link voor meer informatie en het aanvragen van een vergoeding.

Naar boven