Updates

Werkzaamheden bar en keuken

In verband met werkzaamheden in de keuken en achter de bar zullen de leden in de periode van 20 juli tot ongeveer 6 augustus enige hinder ondervinden.

Naar boven