Updates

Aanschaf fitnessapparaten goedgekeurd

Tijdens de buitengewone ledenvergadering op 27 januari 2023 hebben de leden ingestemd met een investering van bijna 50.000 euro in de fitnessruimte. De werkgroep fitness gaat nu verder aan de slag om de aanschaf van nieuwe apparaten af te ronden en de vervanging te regelen.

Ruim 60 leden waren aanwezig en konden stemmen over de aanschaf van zo´n 25 fitnessapparaten en het leggen van vloermatten in de fitnessruimte. Deze vervanging is hard nodig, omdat veel apparaten versleten aan het raken zijn. Omdat de aanschafwaarde hoog is, mocht het bestuur hier niet zelf een beslissing over nemen, maar was de toestemming van de leden nodig.

Tijdens de avond hebben de werkgroep fitness en het bestuur de leden geïnformeerd over de aan te schaffen apparaten en vloer. Daarnaast werden vragen van de leden beantwoord. Zo werd uitgelegd dat de huidige cardioapparatuur (loopbanden en crosstrainers) zijn gerepareerd, maar dat rekening wordt gehouden met vervanging van deze apparaten in de toekomst. Ook wordt er afgeschreven over de nieuw aan te schaffen fitnessapparatuur.

Ook werden er kritische vragen gesteld over de noodzakelijkheid van alle uitgaven. Het bestuur en de werkgroep hebben uitgelegd dat er is gekozen voor de aanschaf van meerdere apparaten, omdat het gelijktijdig kopen voordeliger is in de aanschaf. Bovendien zijn alle apparaten nu uit dezelfde lijn, waardoor een onderhoudscontract eenvoudiger te regelen is.

Het bestuur heeft duidelijk gemaakt dat de grote investering in de fitnessruimte niet ten koste gaat van toekomstige investeringen in andere afdelingen. De financiële reserves van de vereniging staan de investering toe en laten ook voldoende ruimte voor toekomstige investeringen.

Uiteindelijk stemden 61 leden voor, 1 tegen en onthielden 2 leden zich van stemming.

Realisering

De werkgroep fitness gaat nu aan de slag om de aanschaf daadwerkelijk rond te krijgen en de vervanging te regelen. Zij nemen contact op met de leverancier en met hem wordt het transport en installatie gepland. De leverancier zal tevens meedenken in het plaatsingsplan en indeling van de fitnessruimte. In overleg met de leverancier wordt besloten wanneer dit alles zal plaatsvinden. Waarschijnlijk zal de fitness tijdens die periode even gesloten zijn. Uiteraard worden alle leden daar dan over geïnformeerd.

Naar boven