Contributie

Kwartaalcontributie t/m 30 juni 2023:

jeugd 0 t/m 11 jaar € 34,50
jeugd 12 t/m 20 jaar € 39,00
senioren vanaf 21 jaar € 48,00
3e en 4e lid gezinslid 0 t/m 20 jaar € 22,50
rustende leden / donateurs € 12,00

Kwartaalcontributie m.i.v. 1 juli 2023:

Jeugd 0 t/m 11 jaar € 43,50

Jeugd 12 t/m 19 jaar € 48,00

Senioren vanaf 20 jaar € 67,50

3e en 4e lid gezinslid 0 t/m 19 jaar € 25,00

Rustende leden / donateurs € 12,00

 

Wedstrijdlicentie Atletiekunie senioren / masters 1x per jaar € 25,35 (tarief 2023). Dit wordt in januari geïnd of bij inschrijving in het 1e t/m 4e kwartaal. Voor het laatste kwartaal wordt 1/4 van de prijs gerekend. Zonder tegenbericht wordt de licentie automatisch jaarlijks verlengd. De kosten voor de wedstrijdlicentie voor de jeugd komen voor rekening van Fortius.

Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,00

*) Tarief 3e, 4e enz. lid geldt voor het betalende gezinslid met de laagste contributie, behorend tot de categorie pupillen en/of junioren en behorend tot één economische eenheid.

De contributie wordt geïncasseerd op de eerste werkdag van de eerste maand van elk kwartaal. 

Incassokosten:
Na 3 verzoeken nog niet betaald: € 25,00