Updates

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29 november 2023

Update 22/11: stukken geplaatst

Het afgelopen jaar zijn er herhaaldelijk mededelingen door het bestuur gedaan over de voortgang en vaststelling van het Fortius Meerjaren Plan 2023 – 2025. Na veel overleg en herschrijven is het nu dan zover. Aan de hand van de uitkomsten van de ledenvergaderingen van eind 2022 en vervolgens van de ingediende concept plannen van de afdelingen en commissies is het Fortius Meerjaren Plan 2023 – 2025 door het bestuur vastgesteld. Dit plan wordt gepresenteerd in een buitengewone Algemene Ledenvergadering, die gepland is op 29 november 2023, 19.30 uur.

De locatie is de kantine in de Fortiushal. Noteer dit in de agenda! In het plan worden de doelen van Fortius en realisering voor de komende jaren beschreven. Een belangrijk speerpunt is de verbetering van de vrijwilligersorganisatie binnen de vereniging, waarin o.a. de verwachting is omschreven dat ieder lid een bijdrage aan de vereniging gaat leveren.
De overige speerpunten zijn: meer zichtbaarheid bestuur, deugdelijk materiaal, betere training, begeleiding en toezicht, betere communicatie, meer onderlinge verbinding en duidelijkheid rol verenigingsmanager.

Beslis mee over de toekomst van Fortius en kom!

De stukken zullen binnenkort geplaatst worden op de website.

Naar boven