Updates

Contributieverhoging

Bij de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2023 hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging. De contributieverhoging zal ingaan per 1 juli 2023.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur uitleg gegeven over de financiële situatie van de vereniging. Fortius heeft in 2022 een verlies gedraaid van ruim 33.000 euro. In 2023 hebben we daarnaast te maken met twee extra uitdagingen. Op de eerste plaats zijn de ledenaantallen van de vereniging flink teruggelopen, waardoor de contributie-inkomsten zijn afgenomen. Op de tweede plaats heeft de vereniging, net als iedereen, te maken met flinke prijsstijgingen voor met name energie. Zo heeft de Stichting Overdekte Accommodatie Reeweghal (SOAR) te maken met een stijging van de energiekosten met meer dan 800%.

Het bestuur heeft gezocht naar manieren om de financiële verliezen voor Fortius te beperken. Het bestuur ontkwam er echter niet aan ook een flinke contributieverhoging voor te stellen om de kosten enigszins te compenseren. Het bestuur doet dat uiteraard met flinke tegenzin, omdat we juist zo trots zijn een grote omnisportvereniging te hebben waar veel gesport kan worden voor weinig geld. Tegelijkertijd constateerde het bestuur dat de contributie de afgelopen jaren is achtergebleven bij de prijsstijgingen in de maatschappij en bij contributieverhogingen van andere sportverenigingen in de regio.

Het bestuur wil graag duidelijk maken dat investeringen die zijn en worden gedaan door de vereniging (zoals de aanschaf van nieuwe fitnessapparatuur) betaald zijn vanuit onze financiële reserves en dat de contributieverhoging niet dient ter financiering van die investeringen. De contributieverhoging heeft tot doel onze begroting voor het jaar 2023 zonder verlies te kunnen sluiten.

Bedragen contributieverhoging

De nieuwe kwartaalbedragen voor contributie zullen worden:

Jeugd 0 t/m 11 jaar

€ 43,50

Jeugd 12 t/m 19 jaar

€ 48,00

Senioren vanaf 20 jaar

€ 67,50

3e en 4e lid gezinslid 0 t/m 19 jaar

€ 25,00

Rustende leden / donateurs

€ 12,00

Uiteraard beseft het bestuur terdege dat een dergelijke contributieverhoging ook voor u als lid financiële gevolgen heeft. Daarom verschuift het bestuur de voorgenomen ingangsdatum voor de nieuwe contributie van 1 april 2023 naar 1 juli 2023. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van de ledenvergadering en voorkomen we organisatorische problemen bij onze ledenadministratie.

Lening aan SOAR voor zonnepanelen

In de ledenvergadering van 29 maart 2023 hebben de leden ook ingestemd met een lening aan de SOAR voor het overnemen van de zonnepanelen, die reeds op het dak van de Fortiushal liggen. Met het overnemen van de zonnepanelen kan de stichting de stijging van de energiekosten drukken, waardoor grote stijgingen van de huurprijzen op dit moment niet nodig zijn.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u vragen hebben over de contributieverhoging, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het bestuur, door te mailen naar info@fortiusdrechtsteden.nl of door het contactformulier op onze website in te vullen.

Naar boven