Updates

Notulist voor het bestuur gezocht

Wil jij zorgen voor verslaglegging van bestuurs- en ledenvergaderingen? Dan komt het bestuur graag in contact met jou.

Het Algemeen Bestuur vergadert eenmaal per maand, meestal op de eerste maandag van de maand om 19.30 uur. Van deze bestuursvergaderingen maak je een besluitenlijst. De actiepunten uit de vergaderingen leg je vast in een actielijst die je maandelijks bijwerkt.
Daarnaast stel je een beknopt verslag op van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Heb jij affiniteit met notuleren en een goed taalgevoel? En wil jij je steentje bijdragen aan de vereniging? Stuur dan een mail met je motivatie naar secretaris@fortiusdrechtsteden.nl.
Ook voor meer informatie kun je je tot dit mailadres richten.

Naar boven