Updates

Afdelingscoördinatoren gezocht

Bij Fortius zijn trainers en instructeurs, naast het geven van training en coaching, heel veel tijd kwijt aan allerlei bijzaken. Deze extra inspanningen gaan ten koste van de kwaliteit van de trainingen en het plezier van deze vrijwilligers. In het meerjarenplan 2023-2025 hebben we afgesproken dat trainers en instructeurs moeten worden ontlast van onnodige bijzaken. Fortiusleden moeten binnen de eigen afdelingen in de rol van coördinator deze taken zelf gaan oppakken.

Wat ga je als afdelingscoördinator doen?

Je bent het eerste aanspreekpunt voor leden, trainers en instructeurs, het bestuur en de
verenigingsmanager. Je beantwoordt hun vragen, je deelt informatie en nieuws, je signaleert praktische problemen en je denkt mee in de oplossing van afdelingsvraagstukken. We kunnen nog geen exacte opsomming van taken binnen de rol geven. Doordat elke afdeling binnen Fortius specifiek is, zul je door eigen ervaring en initiatieven zelf gaan ontdekken wat de rol op jouw afdeling verder kan inhouden.

Samen of alleen?

De tijdsbelasting in de rol door één persoon wordt geschat op enkele uren per week. De rol kan ook door meerdere personen of zoals op de afdeling Fitness in een werkgroep worden uitgevoerd.

Wie ondersteunen de afdelingscoördinator?
  • De trainers en instructeurs binnen jouw afdeling
  • Het bestuur en de verenigingsmanager
  • De afdeling communicatie
  • De ledenadministratie
  • De penningmeester
Vrijwilligersvergoeding

Als afdelingscoördinator kom je in aanmerking voor de vrijwilligersvergoeding. Uiteraard worden in de rol gemaakte onkosten altijd vergoed door Fortius.

Interesse?

Meld je voor nadere informatie aan bij het bestuur (secretaris@fortiusdrechtsteden.nl).

Naar boven