Updates

Agenda Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 27 maart 2024, aanvang 19.30 uur, vindt in de kantine van de Fortiushal de 128e algemene ledenvergadering van Fortius plaats.

Het bestuur nodigt alle leden van Fortius uit voor deze ledenvergadering.

Als agenda wordt voorgesteld: download agenda

Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze agendapunten met eventuele toelichting(en) dienen uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering in het bezit te zijn van het bestuur.

De op de vergadering betrekking hebbende stukken (het jaarverslag 2023) worden t.z.t. gepubliceerd op de website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de secretaris opvraagbaar zijn, per e-mail secretaris@fortiusdrechtsteden.nl of via een briefje in het postbakje in de kantine.

Kandidaten die zich willen aanmelden voor een bestuursfunctie of commissie kunnen dit ook, tot uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering, doorgeven op bovengenoemd e-mailadres.

Naar boven