Updates

Bericht betreffende eindstand en prijsuitreiking PR-competitie 2018-2019

Het is 31 oktober 2019 geweest en de PR-competitie 2018-2019 is hiermee ten einde.
De eindstand wordt vanzelfsprekend nog niet gepubliceerd. Dat gebeurt pas na de prijsuitreiking.
Wel zijn hieronder de onderzochte wedstrijden van de afgelopen periode vermeld, zodat er – indien nodig – nog aanvullingen kunnen worden doorgegeven (barendsp@xs4all.nl). Wel voor 10 november 2019, want daarna worden de diploma’s gemaakt.

 

05-10-2019

Dordrecht

clubkampioenschappen

12-10-2019

Alphen a/d Rijn

 

13-10-2019

Breda

 

26-10-2019

Dordrecht

record indoor

Dan voor wat betreft de prijsuitreiking:
Besloten is, gezien het programma van de pupillen (Sinterklaasfeest e.d.), de tijd nodig om de diploma’s te maken en het weer op tijd gereedmaken van de lijsten voor de PR-competitie 2019-2020, de prijsuitreiking te houden op zaterdag 7 december 2019.
Het is de bedoeling dat de pupillen voor deze keer iets eerder stoppen, zodat de prijsuitreiking kan beginnen om 10.20 uur. Verzoek aan de trainers om hiermee rekening te houden.
De prijzen voor de vier categorieën worden dan uitgereikt. Eerst de pupillen en dan de CD-junioren, die daarna kunnen gaan trainen.
De pupillen, die wel PR’s hebben verbeterd, maar niet in de prijzen zijn gevallen, kunnen hun diploma’s daarna meenemen. De diploma’s zullen bij niet meenemen geen eeuwigheid worden bewaard in de hoop dat ze toch nog eens worden afgehaald. Diploma’s, die niet voor Kerstmis 2019 zijn afgehaald, gaan naar het oud papier.
Er hebben zich nog geen CD-junioren gemeld, die toch wel een diploma willen hebben.
Alle prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd. Atleten, die alleen op woensdag trainen, en die in de prijzen zijn gevallen, worden dringend verzocht voor die ene keer op zaterdag te komen, al was het alleen maar voor de prijsuitreiking. Blijft men toch weg zonder opgaaf van geldige reden, dan vervalt de prijs.
Tenslotte nog een regel, die reeds bekend hoort te zijn:
Alleen de leden die ten tijde van de prijsuitreiking nog lid zijn van en uitkomen voor Fortius komen in aanmerking voor een prijs (bij voldoende punten) en een diploma.

Namens de PR-commissie,

Piet Barends

 

Naar boven