Updates

Fortius zoekt nieuw bestuur

Fris elan kan de vereniging verder brengen

Ben jij een enthousiast verenigingslid met hart voor de club? Dan kun jij samen met andere enthousiastelingen de koers van de vereniging gaan bepalen.

Het huidige bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden die belangrijke taken willen overnemen. Stapt het hele bestuur op dan? Nee, dat gelukkig niet, maar met een lange staat van dienst vindt een aantal bestuursleden het tijd geworden om het stokje dit jaar over te dragen. Het gaat in eerste instantie om de functies penningmeester en algemeen bestuurslid. En op termijn raken ook andere bestuursfuncties vacant.

Het algemeen bestuurslid Martin Matse, penningmeester Chris den Hartog en tweede voorzitter Ad van de Kamp willen om persoonlijke- of gezondheidsredenen stoppen met hun bestuursfunctie na de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2021. Voorzitter Jan van Haren treedt dan statutair af. Hij stelt zich wel herkiesbaar, maar zal naar verwachting de bestuurstermijn van drie jaren niet meer vol maken. Secretaris Jan van Dalen beziet volgend jaar zijn positie.

Je zult begrijpen dat we graag een bestuurbare vereniging houden. Mogelijk ken je één of meer leden in je omgeving die samen met jou aan de lat willen gaan staan.

Na een gedegen inwerkperiode ben je in staat om samen met andere bestuursleden het roer over te nemen.

Wij hopen van harte dat meerdere leden zich zullen melden voor een bestuursfunctie, zodat wij tijdens de Algemene Ledenvergadering voldoende bestuurskandidaten kunnen voordragen aan de leden.

Meer informatie kan ingewonnen worden bij het Dagelijks Bestuur via info@fortiusdrechtsteden.nl.

Naar boven