Updates

Help jij de vereniging met promotie en werving?

Jaar in jaar uit staan we voor een belangrijke uitdaging: het behoud of liever nog het uitbouwen van het ledenaantal.
Het bestuur heeft – met ondersteuning van enkele leden met de benodigde kennis van zaken – een plan opgesteld voor een commissie ledenbehoud en ledenwerving.

 

Het bestuur zoekt

ondersteuning voor het uitvoerende werk van de

COMMISSIE LEDENBEHOUD EN LEDENWERVING

Drie leden van de vereniging die ervaring of grote affiniteit hebben met promotionele en wervende activiteiten. Bij voorkeur heb je deze kennis in relatie tot gezondheid, sociaal contact en plezier met sporten, maar dat is geen vereiste.

Te denken valt aan:
– een voorlichter met ervaring op het gebied van informatieve en wervende teksten en beelden;
– een reclame-specialist met ervaring op het gebied van reclame-uitingen 
– een mediaspecialist.

Mogelijk heb je geen ervaring met promotie en werving, maar ben je wel enthousiast. Je wil je creativiteit en ondersteuning als vrijwilliger voor de vereniging inzetten. Ook dan krijgen wij graag een reactie.   

Meer informatie of je direct aanmelden bij Jan van Haren: info@fortiusdrechtsteden.nl
Vanuit het bestuur ondersteun ik deze commissie.

Jan van Haren
voorzitter

Naar boven