Updates

Pupillencompetitie 2017

Ook dit jaar wordt door de Stichting Atletiek Regio Dordrecht in samenwerking met de verenigingen een baancompetitie voor de pupillen georganiseerd.

Pupillen van Fortius kunnen tot 24 maart 2017 worden ingeschreven met DIT INSCHRIJFFORMULIER. Inschrijfgeld is EUR 10,00 voor de gehele competitie. Inschrijfgeld overmaken naar rekeningnummer NL36RABO0172052963 t.n.v. Nicole Wessels o.v.v. “Pupillencompetitie”.

Onderstaande data, plaatsen en tijd zijn afgesproken.

1e zaterdag 8 april bij:             Passaat te Papendrecht
2e zaterdag 13 mei bij:            A.A.A. te Alblasserdam
3e zaterdag 17 juni bij:           Typhoon te Gorinchem
4e zaterdag 1 juli bij:               Fortius te Dordrecht
5e zaterdag 9 september bij:  Spirit te Oud-Beijerland

Alle wedstrijden beginnen om 10.30 uur.

PROGRAMMA PUPILLENCOMPETITIE 2017 REGIO DORDRECHT

Het programma van de wedstrijden is als volgt:

Meisjes pup A geb    06        : 60m    hoog    kogel    1000m
Meisjes pup A  geb   07        : 60m     ver     bal    1000m
Meisjes pup B  geb   08        : 40m    hoog    bal    1000m
Meisjes pup C  geb   09        : 40m    ver    bal    600m
Meisjes minipup geb 10        : 40m    ver    bal    600m

Jongens pup A geb    06        : 60m    hoog    kogel    1000m
Jongens pup A geb    07        : 60m    ver    bal    1000m
Jongens pup B geb    08        : 40m    ver    kogel    1000m
Jongens pup C geb    09        : 40m    ver    bal    600m
Jongens minipup geb 10        : 40m    ver    bal    600m

of

Meisjes pup A  geb   06        : 60m    ver    bal    1000m
Meisjes pup A  geb   07        : 60m     hoog    kogel    1000m
Meisjes pup B  geb   08        : 40m    ver     kogel    1000m
Meisjes pup C  geb   09        : 40m    ver    bal    600m
Meisjes minipup geb 10        : 40m     ver    bal    600m

Jongens pup A geb    06        : 60m    ver    bal    1000m
Jongens pup A geb    07        : 60m    hoog    kogel    1000m
Jongens pup B geb    08        : 40m    hoog    bal    1000m
Jongens pup C geb    09        : 40m    ver    bal    600m
Jongens minipup geb 10        : 40m    ver    bal    600m

De definitieve indeling per wedstrijd wordt samen met het tijdschema van de 1e wedstrijd verzonden. Wel is het programma van de tweede en vierde wedstrijd (in principe) hetzelfde. En zo ook van de eerste, derde en vijfde wedstrijd

Estafettes
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen tijdens de wedstrijden estafettes worden gelopen. Als dit mogelijk is wordt het voor de A-pupillen bij alle wedstrijden (behalve de 2e wedstrijd een pendelestafette) een ‘normale’ estafette. Bij de 2e en 4e wedstrijd zal dit voor de pupillen B, C en mini een pendelestafette zijn. Bij de 1e, 3e en 5e wedstrijd wordt ook voor hen een ‘normale’ estafette gehouden.
De organisatie van de competitie ligt in handen van de verenigingen en wordt gecoördineerd door Peter van Grinsven, tel. 0183-622641.  Voor (eventuele) informatie omtrent de competitie kan contact met hem worden opgenomen. Veel informatie over de regionale pupillencompetitie is te vinden op www.atletiek-regio-dordrecht.nl

Na de 2e wedstrijd in Alblasserdam worden de pupillen uitgenodigd voor de vijf regio-ontmoeting. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 juni in Zuid-Holland Midden.

Aanvullend reglement pupillencompetitie 2017

 1. Eindklassement: Iedere deelnemer die aan vier wedstrijden van de meerkamp heeft deelgenomen wordt in het eindklassement opgenomen. Dit houdt in dat de resultaten van de vier beste wedstrijden meetellen voor dit eindklassement. Bij een gelijk aantal punten krijgt men dezelfde plaats in het (eind)klassement. Naast het eindklassement van de meerkamp wordt er een afzonderlijk eindklassement opgemaakt van het lange looponderdeel.
 2. Prijzen/diploma’s: na elke wedstrijd wordt door de organiserende vereniging een diploma met de prestaties uitgereikt aan elke deelnemer. Voor het eindklassement is er één prijs voor de nummer 1, 2 en 3 per categorie. Voor elke deelnemer die in het eindklassement staat, wordt een herinnering van deelname ter beschikking gesteld. Voor de (pendel)estafettes zijn geen prijzen en diploma’s.
 3. (Pendel)estafette: Een estafetteploeg bestaat uit vier atleten. Er kunnen met atleten van verschillende verenigingen estafetteploegen worden gemaakt als daar behoefte aan is. Estafetteploegen mogen bestaan uit jongens en meisjes. (In dat geval wordt er gelopen bij de jongens.) Bij de pendelestafette wordt er gestart vanaf de finishlijn en in banen heen en weer gelopen. Wisselen en overdragen estafettestokje na passage wissellijn. Een gevallen estafettestokje mag (op straffe van diskwalificatie) uitsluitend en alleen door de atleet worden opgeraapt die het stokje heeft laten vallen zonder andere deelnemende atleten te hinderen. Of er estafettes worden gehouden hangt af van het aantal deelnemers aan de competitie. (De grens ligt in de buurt van ± 200 kinderen.)
 4. Als er een estafette wordt georganiseerd zal deze bij de tweede en vierde wedstrijd voor de mini-, C- en B-pupillen bestaan uit een pendelestafette. Bij de overige wedstrijden uit een ‘normale’ estafette. Voor A-pupillen is er (dit jaar) altijd een ‘normale’ estafette, behalve bij de tweede wedstrijd (pendelestafette). De (pendel)estafettes vinden zoveel mogelijk plaats in het midden van de wedstrijd. Aan de estafettes mogen per categorie (in principe) niet meer dan twee ploegen per vereniging deelnemen.
 5. Deelnemers aan de estafettes dienen voor aanvang van de wedstrijd te worden opgegeven bij het wedstrijdsecretariaat. Het uiterste tijdstip hiervoor wordt op het tijdschema vermeld.
 6. Aantal pogingen: De wedstrijdleider kan, i.v.m. het aantal deelnemers, zo nodig afwijken van het in het wedstrijdreglement vermelde aantal pogingen.
 7. Inschrijven: Uiterlijk 25 maart dient de inschrijving van de atleten bij de activiteitencoördinator binnen te zijn. Kinderen waarvan de inschrijving later dan 25 maart binnenkomt, kunnen pas vanaf de tweede wedstrijd meedoen. Eventuele (na-) inschrijvingen voor de tweede (en volgende) wedstrijd(en) dienen uiterlijk op 29 april binnen te zijn. Ook deze dienen naar de activiteitencoördinator te worden gemaild/gestuurd.
 8. Tijdschema: Uiterlijk een week voor aanvang van de wedstrijd dient het tijdschema en andere informatie m.b.t. de wedstrijd bij de deelnemende verenigingen ontvangen te zijn. Deze informatie, het schema, uitslagen en verdere relevante gegevens zijn, als alles goed gaat ook terug te vinden op de regiosite http://www.atletiek-regio-dordrecht.nl
 9. Juryleden: Om ervoor te zorgen dat de wedstrijden effectief en snel kunnen worden verwerkt, wordt aan elke vereniging gevraagd ten minste 2 juryleden (liefst gediplomeerd) aan te melden voor het assisteren van het jurycorps van de organiserende vereniging. In principe loopt een juryploeg mee met alle onderdelen van een bepaalde categorie.
 10. Uitslag: Na afloop van de wedstrijd wordt naast de uitslag een tussenstand/eindklassement opgemaakt. De uitslag, tussenstand/eindklassement dient z.s.m. naar de verenigingen, webmaster regiosite en competitie-coördinatie te worden verzonden/gemaild.
 11. Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor de gehele competitie bedraagt  € 10,00 per deelnemer.
Naar boven