Updates

Kort verslag jaarvergadering

Op 7 juli 2021 heeft in de kantine de 125e ledenvergadering van Fortius plaatsgevonden. Hiervan is een kort verslag gemaakt om de leden alvast te informeren, zie dit document.
Het uitgebreide verslag volgt zo spoedig mogelijk.

Naar boven