Updates

Verslag algemene ledenvergadering 15 juli 2020

Op woensdag 15 juli 2020 vond de 124e algemene ledenvergadering van Fortius plaats, o.a. is gesproken over de effecten van de coronacrisis van de afgelopen maanden, het jaarverslag van de secretaris over 2019, het financiële verslag van de penningmeester over 2019, de “corona”-begroting over 2020, de verkiezing van bestuursleden enz., zie verder het verslag.

Naar boven