Updates

Jaarverslag 2022, agenda en overige stukken ALV 29 maart

Op woensdag 29 maart 2023, aanvang 19.30 uur, vindt in de kantine van de Fortiushal de 127e algemene ledenvergadering van Fortius plaats. Het bestuur nodigt alle leden van Fortius uit voor deze ledenvergadering.

Een herziene versie van het jaarverslag 2022 is op 25 maart geplaatst op de pagina Bestuur/documenten. 

Agenda (versie 6-3-2023).

Financieel verslag

Verslag kascommissie

Begroting 2023

Naar boven